top of page
image.png

Message strategy

Communicatiestrategie

As a freelance UX writer, I collaborated with ABN AMRO to revamp their message strategy, making it more customer-centric and data-driven.

The following screens page explores the transformation of ABN AMRO's communication approach and how it benefits customers who desire a more self-reliant banking experience.

Als freelance UX-schrijver heb ik samengewerkt met ABN AMRO om hun communicatiestrategie te vernieuwen en klantgerichter en data gestuurd te maken.

De volgende schermen gaan in op de transformatie van de communicatieaanpak van ABN AMRO en hoe dit ten goede komt aan klanten die zelfredzamer willen bankieren.

Job to be done:

“I want to do my banking via the app without switching to other channels”.

"Ik wil mijn bankzaken via de app regelen zonder naar andere kanalen te hoeven overschakelen".

image.png

All your latest info at your fingertip
Alle laatste info binnen handbereik

In-app notifications offer timely updates on account, investment, and mortgage statuses.

A mobile-centric messaging strategy minimises dependence on Internet Banking and reduces pressure on Customer Care.

Emphasising customer ease, all essential information is seamlessly integrated within the app, eliminating the need to navigate elsewhere for account-related details.

In-app meldingen bieden tijdige updates over de status van rekeningen, beleggingen en hypotheken.

Een mobiele berichtenstrategie minimaliseert de afhankelijkheid van internetbankieren en verlaagt de druk op Customer Care.

Alle essentiële informatie is naadloos geïntegreerd in de app, waardoor het niet meer nodig is om elders te navigeren voor rekening gerelateerde details.

image.png

Help Yourself Service
Help Jezelf Service 

All the help you need is in your app

The app has everything you need to figure things out– self-service, help, and FAQs.

If you're stuck, chat, call, or schedule an appointment.

The in-app messages aim to simplify customer support, bringing everything you need into one place.

 

Alle hulp die je nodig hebt zit in je app

De app heeft alles wat je nodig hebt om dingen uit te zoeken: zelfbediening, hulp en veel gestelde vragen.

Als je vastzit, kun je chatten, bellen of een afspraak maken.

De berichten in de app zijn bedoeld om de klantenservice te vereenvoudigen door alles wat je nodig hebt op één plek te zetten.

bottom of page